ทำไมต้องเลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป?

Last updated: 2020-10-28  |  279 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำไมต้องเลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

1.ออกแบบตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาล
2.มาตรฐานการผลิตได้รับรองมาตารฐานและอุปกรณ์และวัสดุคงทนและมีประสิทธิภาพ
3.บริการหลังการขายด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการ
4.คุณภาพน้ำทิ้งได้มาตรฐานตาม
กฎหมายกำหนด เช่น น้ำเสียชุมชนทั่วไป น้ำเสียจากอาคาร ตลาด โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น