NEWS

คลังความรู้ การเลือกใช้ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ มีขั้นตอนการทำงานง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น หากผู้ใช้งานทำความเข้าใจ จะสามารถดูแลระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายสำหรับงานโครงการก่อสร้าง โรงงานอุตสากหกรรม โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานราชการ เพราะแข็งแรง ทนทาน ติดตั้งรวดเร็ว ราคาประหยัด

ถังเก็บน้ำซื้อครั้งเดียว แต่อยู่กับเรานานหลายปี ก่อนเลือกซื้อควรศึกษาข้อมูล รายละเอียด ความคุ้มค่า ก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อจะช่วยให้เราไม่เสียใจภายหลัง เรามีข้อมูลดีๆ มาฝากกันค่ะ...

ถังเก็บน้ำ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบ้านพักอาศัย สำนักงาน โรงงานอุตสากหกรรม การเลือกซื้อควรจะมีการพิจารณาอย่างถีถ้วน เพราะหากเราเลือกผิด อาจจะทำให้เกิดปัญหาภายหลัง ได้ถังเก็บน้ำที่ไม่มีคุณภาพก็ได้

ระบบบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ ขนาด 20000 ลิตร ทำงานอย่างไร การออกแบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนที่ 1 บ่อเกรอะ ขั้นตอนที่ 2 บ่อเติมอากาศ ขั้นตอนที่ 3 บ่อตกตะกอน

สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้สำหรับการเลือกซื้อปั๊มจุ่ม ปั้มแช่ ปั้มดูดโคลน Submersilble Pump เราควรรู้อะไรบ้าง เพื่อที่จะไม่ให้การซื้อแล้วใช้งานไม่คุ้มค่า หรือไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

ถังบำบัดน้ำเสียก่อนเราเลือกใช้ควรรู้ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอะไรบ้าง หรือมีข้อกำหนดต่างๆเป็นแบบไหน ประเภทของอาคารที่เราก่อสร้างสามารถใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่เราต้องการได้หรือเปล่า ลองติดตามอ่านได้ที่บทความนี้ครับ

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อความคุ้มค่าในการใช้งาน

คุณรู้หรือไม่? ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ และ ไม่เติมอากาศแตกต่างกันอย่างไร เราควรเลือกซื้อแบบไหนให้คุ้มค่ากับการใช้งาน ทั้งด้านการบำบัดน้ำเสียและประสิทธิภาพของน้ำทิ้ง

เทคนิคการเลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสียอย่างไรให้คุ้มค่า และเหมาะสมเพื่อประหยัดงบประมาณ ราคาไม่แพงเกินไป

1.ออกแบบตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาล 2.มาตรฐานการผลิตได้รับรองมาตารฐานและอุปกรณ์และวัสดุคงทนและมีประสิทธิภาพ 3.บริการหลังการขายด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการ 4.คุณภาพน้ำทิ้งได้มาตรฐานตาม กฎหมายกำหนด เช่น น้ำเสียชุมชนทั่วไป น้ำเสียจากอาคาร ตลาด โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น

2 สิ่งสำคัญที่เราควรรู้ก่อนงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

บริการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งปั๊มน้ำเสีย ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาฟรี