ค้นพบ 2 รายการ จากคำว่า"ถังไฟเบอร์กลาส 30000 ลิตร"