โครงการปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังบำบัดน้ำเสีย , 715 ผู้ชม

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย , 789 ผู้ชม

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

ถังบำบัดน้ำเสีย , 665 ผู้ชม